آزمون عملکردی فارسی(نوشتاری)

آزمون علوم

با سلام

آزمون مداد کاغذی درس علوم پایه ششم

http://uplod.ir/a4hl4yjof56r/آزمون_علوم.pdf.htm

برچسب ها: آزمون
زمان: 2015-06-27 13:08:02

چک لیست

با سلام

چک لیست کامل کتاب فارسی (خوانداری و نوشتاری) پایه ی ششم

http://uplod.ir/42yciypxhz20/مجموعه_ای_چک_لیست_ها.pdf.htm

برچسب ها:
زمان: 2015-06-27 13:08:02

طرح درس روزانه ریاضی پایه ششم

طرح درس ریاضی اندازه گیری سطح(مساحت) :

صفحه اول                               صفحه دوم

لینک دانلود                               لینک دانلود

طرح درس ریاضی درصد

صفحه اول                                 صفحه دوم

لینک دانلود                                  لینک دانلود

طرح درس ریاضی ساده و مقایسه کردن کسر

صفحه اول                                صفحه دوم

لینک دانلود                                لینک دانلود

طرح درس ریاضی واحد اعشاری

صفحه اول                                  صفحه دوم

لینک دانلود                                   لینک دانلود

 

زمان: 2018-06-15 19:30:02

مطالب آموزش درس فارسی پایه ششم

آزمون های درس علوم پایه ششم